składaki

Description

SKŁADAKI powstały z myślą tworzenia bardzo osobistej fotografii pamiątkowej (portretowej). Niekonwencjonalnej i innej. Jest to forma budowania poprzez małe fragmenty obrazu osoby, przyjrzenie się jej z bliska, pokazanie jej bardzo subiektywnego obrazu. Portret jest zatem suma przypadkowych jak i bardzo przemyślanych połączeń. To tak jak z poznawaniem osoby, tworzymy, składamy kawałek po kawałeczku jej obraz z emocji, gestów, słów.